BIBLIOTEKA WT UAM

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DAWNEGO SEMINARIUM NA ZESPÓŁ BUDYNKÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UAM: BUDYNKI DYDAKTYCZNE, BIBLIOTEKA, AULA.

2008 - 2014

Cały zespół budynków objęty projektem:

powierzchnia zabudowy 
powierzchnia netto 
kubatura   

  3800 m2
11680 m2
54 tys. m3

Projekt całego zespołu obejmował przebudowę

i rozbudowę istniejących obiektów dawnego seminarium na zespół budynków Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu: dwa budynki dydaktyczne, bibliotekę i aulę. Do roku 2014 zrealizowano i oddano do użytku budynek biblioteki. Pozostałe obiekty uzyskały wszystkie niezbędne pozwolenia i czekają na realizację. Prace projektowe obejmowały etapy: ekspertyzy stanu istniejącego, inwentaryzację budowlaną, koncepcję, projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i na budowę, projekty wykonawcze, projekty wnętrz jak i nadzór autorski nad inwestycją. Prace projektowe prowadzone były w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, automatyka.

DSC_8286.JPG
 

© 2023 by Sasha Blake. Proudly created with Wix.com